Privacy Policy

VERANTWOORDELIJKE
Online Drinks B.V. (onderdeel van de HEINEKEN groep)
Tweede Weteringplantsoen 21 H
1017 ZD Amsterdam


ALGEMEEN

Dit Privacybeleid geldt voor de op Nederlandse bedrijven gerichte website over BLADE®, die te vinden is via nl.blade.shop. Op deze website verzamelen wij, Online Drinks BV, bepaalde persoonlijke informatie. Lees het Privacybeleid zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.

We respecteren uw privacy en we doen er alles aan om uw informatie goed te beveiligen en te beheren volgens de wettelijke verplichtingen die wij hebben volgens de geldende wetgeving voor gegevensbescherming.

Dit Privacybeleid maakt samen met ons Cookiebeleid integraal deel uit van onze Algemene voorwaardenen de Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op het Privacybeleid en het Cookiebeleid.

Door de Website te bezoeken of op andere wijze te gebruiken, bevestigt u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en dat u hiermee instemt. Als u niet instemt met de Voorwaarden of met dit Privacybeleid, dient u deze Website niet te gebruiken.

 

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Wanneer u op de Website een account aanmaakt of bepaalde services gebruikt, verstrekt u ons persoonlijke gegevens (dit zijn gegevens over een persoon van wie de identiteit bekend is of redelijkerwijs uit de gegevens kan worden afgeleid). Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn naam, geboortedatum, geslacht, adres, IP-adres, telefoonnummer en betaalgegevens. Wanneer op invulformulieren op de Website een sterretje (*) naast een bepaald veld staat, zijn de gegevens in dat veld verplicht. Als u deze verplichte gegevens niet invult, kunnen we uw bestelling of opdracht niet verwerken.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Klantenservice: om antwoord te geven op vragen die u via de Website hebt gesteld;
  • Marketing: om de inhoud van de Website en onze aanbiedingen speciaal op u af te stemmen. Als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij u bovendien informatie toesturen over onze producten en producten van bedrijven uit de HEINEKEN Groep;
  • Verbetering van de Website: om het gebruik van de Website te analyseren zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren, en om problemen met de Website op te lossen;
  • Overige doeleinden: om gegevens uit te wisselen met organisaties die potentieel of daadwerkelijk (een deel van) de rechten in ons bedrijf verwerven, en om te voldoen aan wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld ten aanzien van de verkoopadministratie en ter preventie van fraude en witwassen. Voor zover dit wettelijk verplicht is, zullen we uw toestemming vragen als we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor andere dan de bovenvermelde doeleinden.

 

MET WELKE EXTERNE PARTIJEN WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Om onze Website te kunnen beheren en om producten en diensten te kunnen aanbieden, wisselen we mogelijk persoonlijke gegevens uit met de onderstaande externe partijen:

  • Bedrijven in de HEINEKEN Groep, voor het opslaan van informatie die via de Website wordt verwerkt vanwege gemeenschappelijke IT-systemen;
  • Serviceproviders, die de gegevens nodig hebben om u of ons diensten of producten te kunnen leveren die via de Website worden aangeboden (dit geldt onder andere voor onze externe bezorgdienst) en om services voor gegevensanalyse te kunnen leveren;
  • Onafhankelijke incassobedrijven, deurwaarders of anderen, voor het innen van openstaande vorderingen op uw rekening;
  • Opsporingsinstanties, voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gerechtelijke bevelen.

Deze partijen kunnen zich in Nederland, in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte of elders in de wereld bevinden. In de desbetreffende landen geldt mogelijk een andere privacywetgeving. U stemt er ondubbelzinnig mee in dat uw persoonlijke gegevens naar deze externe partijen en naar deze landen mogen worden overgebracht. Wij gaan alleen akkoord met (regelingen voor) gegevensoverdracht indien we ervan overtuigd zijn dat er voldoende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om de in het desbetreffende land opgeslagen gegevens te beschermen, of dat de serviceprovider zich te allen tijde houdt aan de geldende privacywetten. 

BEVEILIGING EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS

De overdracht, opslag en verwerking van de via de Website verzamelde gegevens wordt beveiligd met moderne en gebruikelijke technische beveiligingsmaatregelen. We investeren in adequate middelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, manipulatie of bekendmaking. Maar geen enkele website op het internet kan 100% veilig zijn en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onbevoegd of onbedoeld gebruik waarover wij geen controle hebben.

Wanneer wij buiten de Europese Economische Ruimte persoonlijke gegevens opslaan, zorgen wij voor een afdoende bescherming van de overgedragen gegevens. Onze Website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyregels, de inhoud of de beveiliging van dergelijke websites, en ons Privacybeleid geldt niet voor deze websites.

BEWARING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als wettelijk is voorgeschreven of zolang als nodig is om u in overeenstemming met de geldende wetgeving de gevraagde diensten te kunnen leveren. We zullen naar redelijkheid maatregelen nemen om persoonlijke gegevens te vernietigen of te anonimiseren wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies, zoals Google Analytics-cookies die ons een algemeen beeld geven van de aantallen bezoekers aan onze Website en van de gewoontes van deze bezoekers. Zie ons afzonderlijke Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en over de manier waarop dit gebeurt.

MARKETING

Van tijd tot tijd zenden wij u mogelijk informatie per e-mail over producten van onszelf of van bedrijven in de HEINEKEN Groep die naar onze mening voor u interessant kunnen zijn. Indien u dergelijke e-mails niet langer van ons wilt ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden met behulp van de afmeldfunctie in het e- mailbericht, of door met ons contact op te nemen.

PRIVACY VOOR MINDERJARIGEN

Deze Website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar (of de wettelijke minimumleeftijd voor consumptie van onze producten). Wij verzamelen nooit bewust persoonlijke gegevens over personen jonger dan 18 jaar.

UW RECHTEN

U kunt ons vragen om een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten en van de manier waarop wij deze gegevens gebruiken. Bovendien kunt u ons vragen uw gegevens te corrigeren indien u meent dat onze persoonlijke gegevens over u niet correct zijn. Bovendien kunt u, onder bepaalde omstandigheden, van ons eisen dat wij stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, en kunt u uw toestemming intrekken voor informatieverwerking die afhankelijk is van uw toestemming. Dit geldt echter niet wanneer wij andere wettelijke rechtvaardigingsgronden hebben om uw gegevens te blijven verwerken.

Met betrekking tot alle genoemde rechten kunt u ons benaderen via de onderstaande contactgegevens. Houd er rekening mee dat wij in dat geval om legitimatie kunnen vragen. U kunt uw persoonlijke gegevens ook verwijderen door uw gebruikersaccount te deactiveren, maar in dat geval bewaren wij gegevens voor zover dit wettelijk verplicht is. Dit geldt onder andere voor de verkoopadministratie.

NIEUWE VERSIES

We zullen dit Privacybeleid regelmatig herzien en zo nodig een nieuwe versie uitbrengen. Alle wijzigingen in het Privacybeleid worden op deze webpagina gepubliceerd, dus bezoek de Website van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn. Als u niet akkoord gaat met het gewijzigde Privacybeleid, dient u het gebruik van de Website te staken.

KLACHTENPROCEDURE

Als u een klacht hebt over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw klacht dan verder onderzoeken.

CONTACT

Als u algemene vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen. En als u meent dat onze gegevens over u incorrect zijn of als u graag een kopie wilt ontvangen van de gegevens die wij over u hebben, kunt u inzage in uw persoonlijke gegevens vragen.

 

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies om ons te helpen de website te verbeteren. Verberg dit bericht Meer over cookies »

newsletter_popup_title

footer_newsletter_copy